เกี่ยวกับเรา

บ้านสวนพันธุ์ไม้ จำหน่ายพันธ์ุไม้ทุกชนิด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วย 

นางสาวแพรวรรณ์ โนนปัญญา และ

นายพงษ์วริษฐ์ พิชญกานต์กุล

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2558 ได้ดำเนินการขายพันธุ์ไม้ในพื้นที่หนองบัวลำภู เป็นหลัก หลังจากนั้นเริ่มมีการขายออนไลน์ ปรากฏว่ายอดการขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ปี 2559 ช่วงปลายปีเริ่มขายพันธุ์ไม้ออนไลน์ โดยเริ่มขายจากในเฟส ในกลุ่มเกษตรต่างๆๆ พบว่ามียอดการสั่งชื้อเพิ่มเรื่อย ๆๆ จึงเพิ่มชองทางการตลาด

ปี 2560 สร้างเพจขายพันธุ์ไม้ออนไลน์ขึ้น ในนาม บ้านสวนพันธุ์ไม้ พร้อมกับสมัครตัวแทนจำหน่าย 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย พันธฺุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้หายาก ไม้ต่างประเทศทุกชนิด สินค้ามีบริการจัดส่งถึงบ้าน

กรกฎาคม 2562 สร้างเวปไซส์เพื่อขยายการตลาดและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายพันธุ์ไม้ออนไลน์

Visitors: 64,082