• ต้นดอกสร้อยสยามพรรณ
  200.00 ฿
 • ต้นจันกะพ้อเลื้อย
  150.00 ฿
 • ต้นมะลินางฟ้า
  150.00 ฿
 • รสสุคนธ์ขาว
  150.00 ฿
 • ต้นม่วงมณีรัตน์
  100.00 ฿
 • ต้นหิรัญญิการ์ด่าง
  150.00 ฿
 • กุหลาบเลื้อย
  150.00 ฿
 • สร้อยสายเพชร
  250.00 ฿
 • จันดารา
  150.00 ฿
 • มาลัยทอง
  150.00 ฿
 • ไก่ฟ้าพญาลอ
  100.00 ฿
 • ดอกเล็บมือนาง
  150.00 ฿
 • จัสมินใบด่าง
  150.00 ฿
 • การเวก
  100.00 ฿
 • หิรัญญิการ์
  150.00 ฿
 • ลดาวัลย์
  150.00 ฿
 • เหลืองชัชวาลย์
  150.00 ฿
 • ดอกสายน้ำผึ้ง
  150.00 ฿
 • บานบุรีหอม
  150.00 ฿
 • แพรชมพู
  250.00 ฿
 • พวงหยก
  150.00 ฿
 • พวงแสด
  150.00 ฿
 • พวงชมพู
  150.00 ฿
 • พวงครามต้น
  150.00 ฿

Visitors: 64,090